1/160s  80mm F2.8  ISO200  
Grand Canyon  2017.10.23
ʚتɞ [
005YEiJHgy1fksndkb5nrj31be0qoao4.jpg